C

LAPA is opsoek na ’n nuwe produksieassistent in Pretoria – is jy dalk die geskikte persoon? Doen aansoek voor 14 Augustus

LAPA Uitgewers – ’n afdeling van Penguin Random House SA – het ’n vakature vir ’n gekwalifiseerde en dinamiese persoon om as produksieassistent by LAPA Uitgewers in Pretoria diens te verrig.

Vir u kennis is LAPA Uitgewers tans in Pretoria gebaseer met beplanning om na Midrand toe te skuif gedurig die jaar 2020/2021.

Hoofverantwoordelikhede

 • Koördinering en uitvoering van verskeie administratiewe produksieverwante take in die uitgewersafdeling van die maatskappy.
 • Bystand in die uitvoering van die jaarlikse publikasieprogram en produksieskedule.
 • Opstel en bestuur van skedules en sakeplanne vir gedrukte en digitale produkte.
 • Gereelde skakeling met medewerkers en skrywers.
 • Aanvra van kwotasies en onderhandeling van drukpryse.
 • Gehaltebeheer van die druk- en bindwerk van nuwe publikasies.
 • Die bestuur van die produksieproses van gedrukte en digitale produkte.
 • Kan onder hoë druk werk en krisisse bestuur.
 • Uitstekende organisatoriese en administratiewe vaardighede.
 • Uitstekende beplanningsvaardighede.

Algemene Vereistes:

Indien jy iemand is wat ’n liefde het vir boeke met ’n spesifieke belangstelling in die Afrikaanse literatuur en aktuele sake, oor goeie taal- en syfervermoë beskik, sterk rekenaarvaardig is in onder meer Microsoft Office en Pastel Evolution, oor uitstekende interpersoonlike en kommunikasievaardighede beskik, ondervinding in die uitgewersbedryf het, oor sterk organisatoriese en skakelvaardighede beskik, ’n toepaslike kwalifikasie en geldige rybewys het, is dié pos vir jou.

Dekbrief en CV moet gerig word aan:

 • Charissa de Wet – betrekkings@lapa.co.za

Sluitingsdatum: 14 Augustus 2020

Let wel: ’n Onderhoud sal slegs aan kandidate op die kortlys toegestaan word. Voorheen benadeelde kandidate sal voorkeur geniet.

Beskou die aansoek as onsuksesvol indien jy nie binne ses weke van LAPA gehoor het nie.

Categories Afrikaans South Africa

Tags LAPA LAPA Uitgewers Penguin Random House SA Pretoria Vacancies Vakature


1 Votes

C

You must log in to post a comment

0 Comments