C

Die liefde in jou se Afrikaans: skryf nou in vir LAPA se liefdesverhaalkompetisie (3 Feb 2020)

Broei daar ’n liefdesverhaal in jou wat wag om vertel te word? Skryf nou in vir LAPA Uitgewers se 2019/2020 liefdesverhaalkompetisie – Die liefde in jóú se Afrikaans.

Liefde is ‘n universele taal, maar klink darem baie lekkerder in jou eie dialek of variëteit. LAPA is opsoek na verhale wat Afrikaans in al haar tonge uitbeeld. Die sluitingsdatum is 3 Februarie 2020.

Met prysgeld ter waarde van R35,000 op die spel, waarvoor wag jy nog? Vingers op die tikmasjien – hier gaan jy!

~~~

2019/2020 Die liefde in jóú se Afrikaans: REËLS

1. Persone bo 18 mag inskryf.

2. Slegs oorspronklike werke deur die skrywer sal aanvaar word en slegs een verhaal per persoon mag ingeskryf word. Enige dialek of variëteit van Afrikaans word aanvaar, LAPA soek egter opsetlik na verhale wat Afrikaans in al haar tonge uitbeeld; die keuse van wenners en publiseerbaarheid sal hierdeur beïnvloed word.

3. Verhale van tussen 45,000 – 75,000 woorde kan ingeskryf word.

4. Deelnemers gee aan LAPA Uitgewers (Edms.) BPK. die eerste opsie om enige van die inskrywings te publiseer. Geen ingeskrewe verhaal mag elders voorgelê word of tans voorgelê wees vir moontlike publikasie nie. LAPA sal ná afloop van die kompetisie skriftelik met alle deelnemers in verbinding tree om te bevestig of hul verhale gepubliseer word, al dan nie.

5. Die volgende moet op die heel eerste bladsy van die voorlegging verskyn en enige inskrywing kan gediskwalifiseer word indien dit nie daarop verskyn nie:

 • Die skrywer se naam en van*
 • Titel van die manuskrip
 • Lengte (aantal woorde) van manuskrip
 • E-posadres
 • Telefoonnommer
 • Is jy ’n gepubliseerde skrywer of nie?
 • Vir redigeringsdoeleindes dui aan in watter dialek of variëteit die verhaal geskryf is

*Indien daar onder ’n skuilnaam geskryf word, moet die skrywer se volle naam en van ook op die heel eerste bladsy van die manuskrip aangebring word.

6. Stuur ’n sinopsis (opsomming) van 100–300 woorde oor die manuskrip wat jy voorlê

7. Stuur jou manuskrip vir ons in die volgende formaat:

 • Getik op wit A4-papier en slegs aan een kant gedruk (indien nie per e-pos voorgelê nie).
 • Dubbelspasiëring.
 • In ’n maklik leesbare lettertipe (12 pt Times New Roman of Arial).
 • Breë kantruimtes (margins) om aantekeninge te maak (2cm is voldoende).
 • Manuskripte moet nie gebind wees nie.
 • Onthou om die bladsye te nommer.

8. Indien die manuskrip aanvaar word vir publikasie, sal ’n proses van manuskripontwikkeling plaasvind.

9. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie. Indien die gehalte van die inskrywings nie na die beoordelaars en LAPA Uitgewers se mening voldoende is nie, word die reg voorbehou om geen pryse toe te ken nie. Die doel van die kompetisie is tweeledig: om variëteite van Afrikaans te ondersoek wat tot nou té min aandag gekry het, en om ’n verhaal van liefde uit te beeld. Manuskripte wat albei goed doen, staan ’n beter kans om uitgegee te word en moontlik te wen.

10. Die prysgeld is soos volg:

 • R20,000 vir die wenverhaal
 • R10,000 vir die naaswenner
 • ’n Debuutprys van R5,000 word ook uitgeloof. Dié prys sou moontlik aan die wenner of die naaswenner ook toegeken kon word.

11. Geen manuskripte sal teruggestuur word ná afloop van die kompetisie nie. LAPA Uitgewers en die organiseerders is nie aanspreeklik vir die verlies van enige inskrywing nie, en ontvangs sal per e-pos erken word. Dit is altyd raadsaam om ’n afskrif van ’n manuskrip te hou.

12. Werknemers van die ATKV en LAPA Uitgewers mag nie deelneem nie.

13. Geen korrespondensie sal vooraf plaasvind nie. Die eerste korrespondensie sal met die ontvangs van die manuskrip plaasvind.

14. Wenners moet bereid wees om media-onderhoude toe te staan.

15. Deur in te skryf onderneem jy dat jy al die reëls gelees en aanvaar het.

16. Inskrywings kan op drie maniere voorgelê word.

 • Per e-pos: stuur dit aan kompetisie@lapa.co.za
 • Per koerier: stuur dit aan LAPA Uitgewers, Bosmanstraat 380, Pretoria, 0002
 • Die posdiens is uiters onbetroubaar en baie stadig, maar voorleggings kan ook gestuur word aan: LAPA Uitgewers, Posbus 123, Pretoria, 0001

Merk duidelik jou manuskrip: Die liefde in jou se Afrikaans 2019/20

 

Categories Afrikaans South Africa

Tags Afrikaans Competition Kompetisie LAPA LAPA Uitgewers Liefdesverhale Wen Win


1 Votes

C

You must log in to post a comment

0 Comments